Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Translate

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΑΤΟΣ Περί τῆς ὀργανώσεως «Ἥλιον Φῶς»(20.4.2000)

Ἀποφάσεις της Συνοδικης Ἐπιτροπῆς ἐπί των Αἱρέσεων
                   Περί τῆς ὀργανώσεως «Ἥλιον Φῶς»
                                       (20.4.2000)

Στήν Ἐπιτροπή ἀπευθύνθηκε καί ὁ ἀρχηγός τῆς ὁμάδος «Ἥλιον Φῶς» κ. Παναγιώτης Τουλᾶτος
Ὁ κ. Τουλᾶτος, ἀρχηγός τῆς ὁμάδος «Ἥλιον Φῶς», ἀπέστειλε τήν ἀπό 1.3.99 ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλον μέ τήν ὁποία δηλώνει ὅτι «οὐδέποτε ἀπομακρύνθηκα ἀπό τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας» καί ζητεῖ τήν «ἀποκατάστασή του στούς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».Τό αὐτό ἐζήτησε ἐξωδίκως καί μέ Δήλωση-Πρόσκληση (1.11. 99) καί Δήλωση-Ἐπιστολή (21.2.2000) γιά «ἄδικες καί ἀνυπόστατες σέ βάρος μου κατηγορίες ὡς εἰδωλολάτρη καί αἱρετικό», καί ζητεῖ τήν διαγραφή τοῦ ὀνόματός του ἀπό τόν κατάλογο τῶν ὁμάδων τῶν ἀσυμβιβάστων πρός τήν Ὀρθόδοξη Πίστη.
Ἡ Ἐπιτροπή ἐπί τῇ βάσει τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Τουλάτου μέ τίτλο «Τά ἀρχεῖα τῆς χαμένης γνώσης» καί ἄλλων στοιχείων στή διάθεσή της, ἐθεώρησε «ἀνεπαρκῆ τά προσκομισθέντα νέα στοιχεῖα τῶν ἐγγράφων τοῦ Παναγιώτη Τουλάτου» καί δέν προέβη στόν ἀποχαρακτηρισμό τῆς ὁμάδος του ὡς ἀσυμβιβάστου μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη
Ὁ κ. Τουλᾶτος ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Γραμματεύς τῆς Σ.Ε. ἐπί τῶν αἱρέσεων π. Κυριακός Τσουρός, καταθέτοντας ὡς μάρτυρας κατά τίς ἀνακρίσεις πού ἔγιναν ἐναντίον τοῦ κ. Τουλάτου τό 1996, κατηγορουμένου γιά προσηλυτισμό κατά συρροήν, εἶπε ὅτι «δέν προέκυψαν σοβαρές ἐνδείξεις ὅτι ἐγώ ἐτέλεσα τίς ὡς ἄνω ἀξιόποινες πράξεις». Ἐπειδή τά λεγόμενα τοῦ κ. Τουλάτου εἶναι ἀναληθῆ, παρατίθεται τό κείμενον τῆς καταθέσεως τοῦ Γραμματέως τῆς 'Επιτροπῆς πρός ἄρσιν πάσης ἀμφιβολίας:«Ἐκ τῶν στοιχείων πού ἔχω, οἱ ἀπόψεις τίς ὁποῖες ἐκφράζει στά ἄτομα πού τόν ἐπισκέπτονται στό σπίτι του, εἴτε στίς συνάξεις πού πραγματοποιεῖ στό σπίτι του, πάντα ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας, θεωροῦνται ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί ὅτι παραπλανοῦν τό ὅποιο ἀκροατήριό του. Παραδείγματος χάριν, κηρύσσει τήν μετενσάρκωση, ἡ ὁποία εἶναι ἐντελῶς ἀσυμβίβαστη πρός τίς δοξασίες τῆς Ἐκκλησίας μας, συνδυάζει ἀποκρυφιστικά στοιχεῖα καί Ἑρμητικά κείμενα μέ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἄλλα.
Οἱ ἀκροατές του ἔχοντας προφανῶς ἄγνοια τῶν λεπτομερειῶν τῆς θρησκείας μας, ἀκούγοντας τόν ἄνθρωπο αὐτό νά λέει προφανῶς μέ εὐφράδεια τά ὅσα τούς λέει, τόν θαυμάζουν μέ ἀποτέλεσμα νά συχνάζουν στό σπίτι του καί νά ἀκοῦν τά κηρύγματά του καί ἀνύποπτα ἀποδέχονται τίς ἀπόψεις αὐτές πού ἐπαναλαμβάνω εἶναι ἀσυμβίβαστες μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη. Τά ἀνωτέρω ἐκτεθέντα εἶναι φανερό ὅτι δέν μποροῦν νά στοιχειοθετήσουν τήν ἔννοια τοῦ προσηλυτισμοῦ ἀπό νομικῆς τουλάχιστον πλευρᾶς, καθόσον ἐλλείπουν τά στοιχεῖα πού μοῦ λέτε δηλαδή τό στοιχεῖο τοῦ ἐξαναγκασμοῦ, τῆς μετά φορτικότητος μεταδόσεως τῶν ἀπόψεων καί δοξασιῶν του καθόσον δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα γιά αὐτά τά πράγματα καί δέν μποροῦν νά ἀποδειχθοῦν. Ἡ Ἐκκλησία ἁπλῶς ἔχει ὑπόψη τήν περίπτωσή του καί ἐκλαμβάνει τό ἄτομο αὐτό ὡς μή ἀπηχοῦν στίς ὀρθόδοξες διδασκαλίες».

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/apof_epitr_ilion.html

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ......
http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2010/11/666.html

Ζ: Ο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥΛΑΤΟ ΣΕ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. ΚΑΙ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΚΛΑΙΓΑΝ ΕΙΣ ΤΟ «ΤΕΙΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ» ΟΠΟΥ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΛΑΙΝΕ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΥΤΟ ΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ «ΚΙΠΑ». ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
(σημείωση ιστολογίου: "Ο Παναγιώτης Τουλάτος προσκυνά φορόντας ραββινικό εβραικό κιπα στον τοίχο των δακρύων του ναού του Σολομώντος". Τη φωτογραφία (την οποία προφανώς θα τράβηξε ο επίσης παρόν και προσκυνητής στο «τείχος των δακρύων» χαφιές Σπύρος Χατζη-Σπυρόπουλος) είχε στο αρχείο του ο ίδιος ο Σπυρόπουλος εις τα προσωπικά CD του, τα οποία περιείχαν και κείμενα της Ο.Ε.Α. τα οποία σκοπίμως ποτέ αυτός δεν ανάρτησε δημοσίως:

 Άρθρο στην Ελευθεροτυπια :

Τον πίστευαν γιατί ήταν... μετεμψύχωση του Αγίου Ιωάννη Τους έλεγε -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- ότι είναι μετεμψύχωση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου ή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Το χειρότερο όμως είναι ότι, όπως ισχυρίστηκαν στο ακροατήριο, κάποιοι τον πίστεψαν...Η υπόθεση μοιάζει απίστευτη -βγαλμένη μέσα από την καθημερινότητα αμερικανικών κωμοπόλεων- όμως όπως άκουσαν όσοι βρίσκονταν στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, είναι υπαρκτή και τέθηκε υπό την κρίση της Δικαιοσύνης.Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε στο ακροατήριο, με μια απόλυτη άρνηση για τα όσα ακούγονταν από τους μάρτυρες, ενοχλημένος από τα όσα λέγονταν σε βάρος του, κέρδισε την εισαγγελική απαλλακτική πρόταση που έκρινε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τέλεσης αδικήματος, όμως οι δικαστές του επέβαλαν ποινή 7 ετών με αναστολή.


Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο......
....ο κ. Τουλάτος εμφανιζόταν ως... μετεμψύχωση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και έπειθε τα -φερόμενα ως- θύματά του να του δίνουν χρήματα για να φτιάξει κοινόβιο στην περιοχή της Αμφιλοχίας.
Η αίθουσα του δικαστηρίου θύμιζε εκκλησία -από άποψη ησυχίας- καθώς όλοι παρακολουθούσαν με αυξημένο ενδιαφέρον ακόμη κι έναν ιερέα να υποστηρίζει ότι «ακολουθούσε πιστά τις εντολές του και έφτασε στο σημείο να πουλήσει το σπίτι του για να του δώσει χρήματα, τα οποία πήρε πίσω μετά από πολλά χρόνια»«Λυπάμαι για μένα» είπε ένας έμπορος όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου παρατήρησε ότι «δεν αρκούσαν οι ικανότητες του κατηγορουμένου αλλά χρειαζόταν και αυτιά έτοιμα να ακούσουν».Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, όπως βέβαια και τους ισχυρισμούς των καταγγελλόντων ότι παρίστανε τον Αγιο Ιωάννη ή άλλο άγιο. «Είναι αρρωστημένες καταστάσεις αυτές», είπε προβάλλοντας ως ισχυρισμό ότι τα χρήματα του εδόθησαν με τη μορφή δανείου για να εκδώσει ένα βιβλίο. Ο εισαγγελέας πείστηκε από τον κατηγορούμενο, όχι όμως και οι δικαστές, που τον καταδίκασαν ομόφωνα για το αδίκημα της «απάτης». Μετά την έκδοση της απόφασης ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/11/2004


Στον Παναγιώτη Τουλάτο ο Ιωάννης Φουράκης το 1992 έντεχνα μας προώθησε διαφημίζοντάς τον ως Μύστη εξ Ανδρομέδας προερχόμενο, ο δε Τουλάτος εκμεταλευόμενος τα παλιά έντυπα της Ο.Ε.Α. μας παρουσιάστηκε ώς άγιος και ώς μύστης και ώς γνώστης αυτών των τόσο σοβαρών πληροφοριών σε σημείο που να λέει ότι αυτός έδωσε τις πληροφορίες στην Ο.Ε.Α.

 Πηγη  http://neataksi.blogspot.com/2011/03/blog-post_9959.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου